Chi phí test nhanh Covid-19 cho nhân viên có được tính và chi phí được trừ khi tính thuế?

Chi phí test nhanh Covid-19 cho nhân viên của công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.


Xét nghiệm cho người lao động tại Bắc Giang (Ảnh minh họa: Duy Linh).

Câu hỏi:

Trong đợt dịch Covid-19, công ty tôi phát sinh một số khoản chi xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm cho nhân viên để phòng ngừa lây nhiễm vi-rút SARS-CoV-2. Tôi xin hỏi, công ty tôi đi test nhanh Covid-19 chỉ có phiếu thu dịch vụ và kết quả test mà không có hóa đơn thì có được tính làm chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời: 

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định như sau: 

Điều 6, Các khoản chỉ được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a)    Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

b)    Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c)    Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau: 

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, Tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. 

…”. 

Căn cứ các quy định trên, khoản chi phí test nhanh Covid-19 cho nhân viên của công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên. Đồng thời, khoản chi này được tính trong khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động bị khống chế không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. 

Theo Nhân Dân điện tử

Tin cùng chuyên mục