Phú Thịnh đồng lòng

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân dân, tôn trọng ý ...

Nâng bước em đến trường

- Từ năm 2021, tỉnh ta đã bắt đầu triển khai Tiểu dự án 1 “Đổi mới hoạt động, củng cố ...

Tin xem nhiều

Đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/tháng lên ...