Bảo đảm vững chắc an ninh lương thực

- Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 81-KL/TW về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030. Theo đó Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo các địa phương, đơn vị nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; giữ ổn định 3,5 triệu ha đất lúa, sản lượng lúa hàng năm đạt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; sử dụng hiệu quả quỹ đất lúa với kế hoạch chặt chẽ; cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân khu vực nông thôn gấp hơn hai lần so với năm 2020.

Bảo đảm an ninh lương thực là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đất nước và của mỗi địa phương, nhất là trong bối cảnh có nhiều biến động do biến đổi khí hậu và thiên tai, các hình thái thời tiết cực đoan (bão, lũ, hạn hán...) gây ra, làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất lương thực, đe dọa an ninh lương thực. Trong khi nhu cầu về lương thực tăng lên do dân số tăng... Trước những điều kiện chủ quan và khách quan nêu trên, nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực trở nên vô cùng cấp thiết. Song song với việc ổn định diện tích đất trồng lúa thì vấn đề lớn đặt ra là phải tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân. Hạn chế thấp nhất sự thua thiệt của nông dân khi giá lúa giảm thấp, việc trồng lúa không hiệu quả dẫn đến người dân bỏ ruộng ở một số địa phương.

Tuyên Quang hiện đang duy trì diện tích lúa hàng năm trên 44.000 ha. Trong nhiệm kỳ qua, sản xuất lương thực của tỉnh luôn ổn định trên 34 vạn tấn, bình quân lương thực đầu người đạt trên 400 kg/người/năm, an ninh lương thực của tỉnh được đảm bảo vững chắc, tỉnh cũng đã thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ quy hoạch đất lúa của tỉnh. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vẫn tiếp tục xác định nhiệm vụ “đảm bảo an ninh lương thực”, duy trì ổn định diện tích lúa hiện có, tập trung chuyển đổi cơ cấu giống lúa cho phù hợp nhằm tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất trồng lúa, góp phần vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa nâng cao thu nhập cho người trồng lúa. Đồng thời với giải pháp trên tỉnh cũng xác định “đẩy mạnh liên kết giữa các khâu trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị”, “chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp đa chức năng, an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường theo chuẩn quốc gia, quốc tế...”; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa; khuyến khích sản xuất hàng hóa theo hình thức liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp nói chung, sản phẩm lúa gạo nói riêng. Có như vậy mới đảm bảo vững chắc về an ninh lương thực và thu nhập của người dân.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục