Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

- Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Các nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động tiêu cực của rác thải nhựa đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và với sự phát triển kinh tế - xã hội; phát động phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, huy động sự tham gia của cộng đồng, từng bước thay đổi thời hành vi, hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên mới, khoáng sản và môi trường. Quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác điều tra cơ bản tài nguyên, chú trọng điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản, vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, chấm dứt các hoạt động khai thác tài nguyên manh mún, nhỏ lẻ, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách mới theo hướng xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư các công trình xử lý, tái chế chất thải, phát triển năng lượng tái tạo, vật liệu thân thiện với môi trường.

Nhiệm vụ trước mắt là ưu tiên cập nhập kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đánh giá khí hậu tỉnh Tuyên Quang; di chuyển dân cư ra khỏi vùng, khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sụt lún, sạt lở đất, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai, dân cư trong vùng lõi của các khu bảo tồn, khu rừng đặc dụng; xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp và các đô thị; chấm dứt các hoạt động của các lò đốt gạch thủ công; bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa nước, thực hiện tốt công tác trồng rừng đảm bảo duy trì ổn định diện tích 3 loại rừng, luôn giữ tỷ lệ che phủ rừng trên 60%.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; thực hiện tốt công tác kiểm soát công nghệ, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn việc nhập khẩu các công nghệ lạc hậu, gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; khuyến khích sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn nhiên liệu mới.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục