Gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong tỉnh với nhiều kết quả tích cực. Dự kiến hết năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Điểm dễ nhận thấy ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới đó là hạ tầng cơ sở như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn... được xây dựng đồng bộ tạo nên diện mạo mới cho nông thôn của tỉnh. Bên cạnh đó người dân cũng có những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, cảnh quan ruộng đồng, khuôn viên nhà cửa sạch đẹp. Ở nhiều xã việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số được coi trọng với nhiều đội văn nghệ, câu lạc bộ dân ca, dân vũ được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên.

Cùng với những thay đổi về diện mạo nông thôn, nhiều địa phương đã có những mô hình kinh tế hiệu quả với những sản phẩm nông nghiệp được đánh giá là có tiềm năng để phát triển du lịch thông qua các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng hấp dẫn đối với du khách điển hình là các xã nông thôn mới như Tân Trào (Sơn Dương), Thượng Lâm (Lâm Bình), Hồng thái (Na Hang), Mỹ Bằng (Yên Sơn)...

Như vậy, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch là vấn đề các địa phương trong tỉnh cần phải làm trong giai đoạn tới. Bởi xu thế hiện nay, ngoài du lịch mua sắm, nghỉ dưỡng, rất nhiều người đang muốn về với thiên nhiên, đồng ruộng, muốn được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn miền núi. Theo chúng tôi, ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh cần có kế hoạch phối hợp với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn về phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn, trước hết là đối với các xã đã và đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, từng địa phương sẽ lựa chọn phát triển các loại hình du lịch theo đặc trưng riêng của từng địa phương mình; xây dựng những mô hình du lịch nông nghiệp, tổ chức các tua, kết nối điểm du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp, dựa trên lợi thế của các hoạt động sản xuất nông nghiệp và văn hóa bản địa của mỗi địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch nói chung, du lịch nông nghiệp nói riêng; Nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức làm du lịch cho nhân dân địa phương.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục