Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975, tự tin vững bước vào tương lai

- Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), được đánh dấu bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, non sông thu về một mối, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước ta, một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đảng và nhân dân ta đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi.

Đánh giá về tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện lịch sử đại thắng mùa Xuân 1975, Đại hội lần thứ IV của Đảng khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”.

Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó đã và đang tạo thế và lực để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hậu phương và tham gia chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần vào chiến thắng của cả dân tộc. Phát huy truyền thống của thủ đô khu Giải phóng, thủ đô kháng chiến, trên chặng đường đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh nhà đã đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Kinh tế của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; các tiềm năng lợi thế của tỉnh về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác hiệu quả; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện và nâng cao, chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức. Nội bộ cấp ủy đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân ngày càng tăng.

Kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước là dịp để chúng ta ôn lại những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng vĩ đại của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm, đoàn kết một lòng tiếp tục thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giầu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Với giá trị tinh thần vô giá của Chiến thắng 30-4-1975 lịch sử, chúng ta càng tự hào và nâng cao niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục