Tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở

- Thời gian qua các cấp ủy đảng trong tỉnh đã bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiến độ thực hiện, các nội dung công việc cơ bản đảm bảo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tính đến ngày 21/2/2020 toàn tỉnh đã có 964 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị hoàn thành công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trước ngày 30/6/2020, theo đúng Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Mặc dù đã tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo tổ chức đại hội, tuy nhiên theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến độ đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đến ngày 21/2/2020 còn chậm, mới có 32,82% chi bộ đại hội, trong khi đó, theo Kế hoạch 306-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì việc tổ chức đại hội của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở phải hoàn thành trước 31/3/2020. Để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở việc lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc là hết sức quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường công lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện và trực tiếp từ khâu chuẩn bị cho đến khâu tiến hành đại hội nhằm đáp ứng yêu cầu “Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ”, như chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phải được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện ngay trong thời gian này là phải làm tốt các công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn đảng và sự đồng thuận trong xã hội, trong đó công tác thông tin tuyên truyền về đại hội từ cơ sở là hết sức quan trọng. Mỗi cấp ủy cơ sở phải chú trọng công tác tuyên truyền về đại hội của địa phương, đơn vị mình, để việc tổ chức đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo người dân thông qua các phong trào thi đua với các hoạt động thiết thực hướng về đại hội của địa phương, đơn vị mình.

Mỗi người dân phải được biết đại hội nhiệm kỳ này, chi bộ, đảng bộ mình bàn việc gì để chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống của dân, đề ra mục tiêu gì để tập trung lãnh đạo xây dựng, thôn, bản, xã, phường mình ngày càng phát triển. Thông qua đó mỗi người dân cũng sẽ ý thức rõ hơn nhiệm vụ của mình phải làm gì để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội chi bộ, đảng bộ đề ra.

Để thu hút sự quan tâm của đảng viên và nhân dân đối với đại hội, một nhiệm vụ hết sức quan trọng là việc lấy ý kiến tham gia của đảng viên và nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị của các chi bộ, đảng bộ. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng vì báo cáo chính trị của mỗi đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo và phương hướng, mục tiêu phát triển của mỗi chi bộ, đảng bộ, của mỗi địa phương, đơn vị. Báo cáo chính trị phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, trung thực những việc làm được, những việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt làm nguyên nhân chủ quan của những việc chưa là được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Việc xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình, trên cơ sở định hướng của cấp ủy cấp trên và các bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ trước, từ đó xác định các mục tiêu phù hợp với địa phương, đơn vị mình nhưng phải thể hiện quyết tâm chính trị cao, khắc phục triệt để việc đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu không có tính khả thi, không phù hợp với địa phương đơn vị mình, hoặc đưa ra những chỉ tiêu, mục tiêu mà “không cần phấn đấu cũng hoàn thành”, không thể hiện được quyết tâm chính trị của đại hội.

Quá trình tổ chức lấy ý kiến của đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở cơ sở vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội các chi bộ, đảng bộ nếu được thực hiện nghiêm túc sẽ là dịp để các đảng bộ, chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí thi đua sôi nổi của toàn thể đảng viên và nhân dân hướng về đại hội, đóng góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục