Xứng đáng là môi trường để thanh niên cống hiến và trưởng thành

- Lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã ghi dấu những mốc son chói lọi, những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Đóng góp vào những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạng vĩ  đại của dân tộc có vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam qua các thời kỳ.

Suốt 89 năm qua dưới sự rèn luyện, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn thể hiện vai trò của mình trong công tác tập hợp và giáo dục thanh niên. Trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, các thế hệ đoàn viên luôn thể hiện sâu sắc niềm tin sắt son; lòng trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong những thời điểm khó khăn, gian khổ của đất nước, của dân tộc, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước luôn sẵn sàng dấn thân, gánh vác những trọng trách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các phong trào hành động của Đoàn đã và đang hiệu triệu đông đảo Đoàn viên, thanh niên cả nước tham gia. Hình ảnh người thanh niên Việt Nam với màu áo xanh tươi trẻ cùng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần” đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội, cộng đồng, tô thắm truyền thống 89 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng các phong trào do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang trong các giai đoạn cách mạng luôn khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà. Đặc biệt trong những năm gần đây, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh như: Phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tuy nhiên chúng ta không khỏi lo lắng khi vẫn còn một bộ phận thanh niên thờ ơ với những vấn đề của đất nước; ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế. Trong khi đó việc định hướng nghề nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp ở một số cơ sở Đoàn chưa rõ nét; nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng sinh hoạt Đoàn ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nhiều nơi tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên thấp.

Nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh ta trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Sẽ là tụt hậu nếu tổ chức Đoàn không đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thanh niên sẽ xa rời tổ chức nếu Đoàn không trở thành người bạn đồng hành tin cậy và thấu hiểu thanh niên. Sẽ đánh mất vai trò nếu Đoàn không khơi dậy, phát huy được sức trẻ và trí tuệ của thanh niên, không xây dựng được lớp trẻ có lối sống đẹp, biết trân trọng lịch sử và tiếp bước truyền thống quê hương cách mạng Thủ đô Khu Giải phóng - Thủ đô Kháng chiến.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền nhìn nhận và đánh giá sâu sắc hơn chất lượng tổ chức Đoàn; tin tưởng hơn vào thế hệ trẻ tỉnh nhà; từ đó quan tâm và tạo mọi điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đưa Tuyên Quang phát triển toàn diện và vững chắc.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục