Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cấp xã là gần dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong”. Thấm nhuần lời dạy của Bác và nhận thức rõ tầm quan trọng của cán bộ chủ chốt cấp xã, những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Tuyên Quang luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ cấp cơ sở xã, phường.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ

BTV Thành ủy đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Trong đó, ban hành Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch thực hiện Quy định tạm thời số 20-QĐ/TU, ngày 1/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung... Thông qua đó, đã đề ra các chỉ tiêu, công việc và các giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã.

BTV Thành ủy luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ chủ chốt cấp xã nói riêng. Cùng với việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, các cấp ủy của thành phố còn tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố, của xã, phường gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, thực hiện Chuyên đề năm 2023, BTV Thành ủy lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ”.

Bí thư Đảng ủy phường Đội Cấn nắm bắt tình hình hiến đất làm đường bê tông tại tổ dân phố 21.

Hàng năm, BTV Thành ủy xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên tập trung các giải pháp để khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Đồng thời, giao kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ, lãnh đạo thuộc diện BTV Thành ủy quản lý và mở rộng đối tượng thực hiện...

Từ năm 2021 đến năm 2023, Thành ủy đã giao việc đột phá, đổi mới cho 305 lượt cán bộ, với 382 việc. Hầu hết các cán bộ được giao việc đã nêu cao tính gương mẫu, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Hiện toàn thành phố có hơn 280 cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, có 10 thạc sỹ, 252 người có trình độ đại học, 22 người có trình độ từ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; có 9 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 243 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị, còn lại là trình độ khác.

Luân chuyển, điều động để “rèn” cán bộ

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực và triển vọng trong quy hoạch được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, BTV Thành ủy thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ năm 2020 đến 30-1-2024, BTV Thành ủy đã thực hiện luân chuyển với 4 đồng chí; điều động, bổ nhiệm 69 đồng chí; bổ nhiệm lại 64 đồng chí. Đây cũng là giải pháp nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo; tạo nguồn cán bộ lâu dài, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và cán bộ chủ chốt các xã, phường.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Phú động viên cán bộ công an xã nhanh chóng thực hiện thu thập thông tin người lao động.

Đồng chí Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Minh Xuân là một trong 4 cán bộ lãnh đạo diện BTV Thành ủy quản lý vừa được luân chuyển nhận nhiệm vụ mới. Thời điểm còn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng, với vai trò, trách nhiệm được giao, với sự linh hoạt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, đồng chí đã cùng với các tổ chức chính trị - xã hội của xã tuyên truyền, vận động bà con khẩn trương giải phóng mặt bằng, nhận tiền đền bù để Dự án tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi qua địa bàn xã được thi công đúng tiến độ và hoàn thành trước kế hoạch; phối hợp giải phóng mặt bằng Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Khu dân cư thôn 6.

Đồng thời, đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn xã... Đồng chí cho biết, việc luân chuyển công tác đến phường Minh Xuân là cơ hội để thử sức và tiếp tục phát huy năng lực điều hành, đúc rút kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.

Đồng chí Lê Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Thành được điều động về UBND phường Mỹ Lâm và được bầu làm Chủ tịch UBND phường từ tháng 8-2023. Đồng chí Việt Anh cho biết, đồng chí coi đây là cơ hội để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, trau dồi phẩm chất và năng lực lãnh đạo. Với vai trò mới, môi trường mới, đồng chí đã tích cực đi cơ sở, làm quen, nắm bắt tình hình.

Từ đó, làm cơ sở để đưa ra những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó, có Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư; chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ và tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu thực hiện và ủng hộ để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn.

Với nhiều giải pháp tích cực, chất lượng công tác cán bộ cấp xã của thành phố Tuyên Quang ngày càng được nâng lên, từ đó thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục