Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đường bê tông và nhà văn hóa thôn Lung May, xã Khuôn Hà (Lâm Bình) được nhân
dân chung sức xây dựng.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ các cấp trong tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và việc phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể là tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ở cơ sở, MTTQ đã tuyên truyền vận động từng gia đình đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí cần đạt. Đồng thời, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, tích cực tham gia xây dựng đường bê tông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn bản, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng 3 công trình vệ sinh, cải tạo vườn tạp, hàng rào theo quy hoạch của xã...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Khang (TP Tuyên quang) Nguyễn Trung Dũng chia sẻ: Ngoài việc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, MTTQ xã còn chú trọng công tác vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy. Cách làm của MTTQ xã là thông qua các buổi giao ban với công an để nắm bắt tình hình an ninh trật tự nói chung, từ đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã thông tin đến các tổ chức đoàn thể và Ban công tác Mặt trận khu dân cư nắm tình hình. Ở những nơi có dấu hiệu vi phạm, Ban công tác Mặt trận vận động nhân dân cùng theo dõi và tham gia tố giác tội phạm. Nhờ đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy cơ bản ổn định góp phần giữ vững tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới của xã.

Tại 7 xã về đích nông thôn mới năm 2017, Ủy ban MTTQ các xã, Ban công tác Mặt trận ở các thôn, bản đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp để người dân được thảo luận, bàn bạc, góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã phát huy quyền dân chủ, tự nguyện tham gia đóng góp tiền của, công sức, vật liệu, hiến đất để thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Tại xã Khuôn Hà (Lâm Bình), đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định. Trong đó, tổng số tiền đã huy động nhân dân đóng góp là trên 4 tỷ đồng, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường bê tông nông thôn. 
MTTQ xã Hồng Lạc (Sơn Dương) đã vận động các hộ gia đình trong xã mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng để xây dựng nông thôn mới. Với cách làm này, chỉ trong năm 2017, nhân dân toàn xã đã đóng góp được gần 400 triệu đồng để xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn xã.

Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo MTTQ các cấp tập trung sử dụng quỹ Vì người nghèo hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trong năm đã hỗ trợ 256 hộ nghèo tại các xã về đích nông thôn mới của năm 2017, 2018 với số tiền trên 4,6 tỷ đồng. Trong đó có 167 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới; 89 hộ nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế.

Với những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng trong việc huy động nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục