20.666 lượt hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

- Chiều 27-6, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh trong cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 7 huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau gần 1 năm thực hiện, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công của tỉnh mức độ 3, 4 là 37.040 hồ sơ. Tổng số hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 20.666 lượt. Tổng số ý kiến phản ánh đã tiếp nhận là 120 ý kiến, đã giải quyết được 90 ý kiến tiếp nhận (đạt 75%). Qua việc thực hiện, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, mang lại sự thuận lợi cho người dân, góp phần vào việc cải cách hành chính, tăng tính công khai, minh bạch của các thủ tục hành chính. Đồng thời, việc số hóa, lưu trữ nộp hồ sơ mức độ 3, 4 trên hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, tìm kiếm hồ sơ của ngành giảm bớt gánh nặng về ngân sách trong việc số hóa thủ tục hành chính cho tỉnh.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục