27 học viên được học trồng nấm

- Trong thời gian 45 ngày, 27 học viên của 3 thôn Trung Mường, Nà Ngoãng, Nà Nam sẽ được hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm rơm và nấm sò.

Phương thức học đi đôi với thực hành, học viên sẽ được trực tiếp làm theo đúng quá trình phát triển của nấm từ lúc bắt đầu trồng đến khi thu hoạch. Kết thúc lớp học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo nghề và kết nối các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm.

 Việc mở lớp đào tạo nghề trồng nấm là hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp của các xã còn nhiều khó khăn của huyện Na Hang, hướng tới các sản phẩm OCOP trong tương lai gần.

  Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục