88 đại biểu được hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm

- Chiều 14-12,  tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Dự buổi tập huấn có 88 học viên là cán bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thành viên Tổ giúp việc Hội đồng Thẩm định trên địa bàn tỉnh. Các học viên được hướng dẫn một số nội dung như: Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị; một số nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của các cơ quan, tổ chức đơn vị; phương pháp và cách chấm điểm; quy trình, trật tự, thủ tục đánh giá biểu mẫu và tài liệu kiểm chứng kèm theo… Qua đó, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngày một hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục