Toàn tỉnh có 25 đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

- Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 6- 4- 2022 của Bộ Công an, toàn tỉnh có 25 đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện tiến hành phân cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy. 25 đơn vị Công an xã gồm: Đại Phú, Đông Thọ, Hợp Hoà, Ninh Lai, Phúc Ứng, Sơn Nam, Vĩnh Lợi (Sơn Dương); Yên Lập, Yên Nguyên, Tân Mỹ, Trung Hà, Vinh Quang (Chiêm Hoá); Đội Bình, Lang Quán, Mỹ Bằng, Trung Môn, Tứ Quận, Xuân Vân (Yên Sơn); Hùng Đức, Minh Hương, Tân Thành, Thái Hoà, Thái Sơn, Yên Phú (Hàm Yên) và xã Phúc Sơn (Lâm Bình).

Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe cho gần 80 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ.

Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng, Công an cấp huyện, tiến hành rà soát, đánh giá các điều kiện, năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký xe của Công an cấp huyện (đăng ký xe ô tô, mô tô), cấp xã (đăng ký xe mô tô, xe gắn máy). Công an tỉnh đang tổ chức tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe cho gần 80 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe; khẩn trương lắp đặt thiết bị, chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết để Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện cấp đăng ký xe từ ngày 21- 5.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục