Ấm tình đồng đội

- Phát huy tinh thần đồng đội, Hội Cựu chiến binh huyện Sơn Dương đã triển khai nhiều ...

Chăm lo Tết cho bộ đội

- Hòa chung với khí thế chào mừng Đại hội XIII của Đảng, 91 năm Ngày thành lập Đảng và ...

Tin xem nhiều

Sẵn sàng mùa huấn luyện năm 2021

- Như đã thành thông lệ, bắt đầu từ tháng 3, lực lượng vũ trang toàn tỉnh lại bước vào mùa huấn luyện quân sự. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ CHQS tỉnh, 100% đơn vị đầu mối Bộ ...

Tiếp tục xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên ...

Nêu gương trong cán bộ, đảng viên LLVT tỉnh

- Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định phương châm “người trước, súng sau”, “chính trị trọng hơn quân sự”, “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng ...