Bộ đội về làng

- Trong tháng 7, gần 200 cán bộ, chiến sỹ của Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 ...

Tin xem nhiều

Xung kích đấu tranh trên không gian mạng

- Thực hiện Chỉ thị 47/CT-CT ngày 08-01-2016 của Tổng Cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong ...