Tin xem nhiều

Tạo đột phá trong huấn luyện dân quân

- Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 2, Bộ Quốc phòng, cuối tháng 8-2022, lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động. Không chỉ là ngày hội của các chiến sỹ ...