Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 103 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

- Nhân kỷ niệm 103 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu, chiều 3-10, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tham gia lễ dâng hương có Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang và Phú Yên dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Đồng chí Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, sinh ngày 04/10/1920 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước và trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí tham gia cách mạng và giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tỉnh miền Trung.

Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí được Trung ương điều động lên Việt Bắc và sống, làm việc tại xã Tân Trào (Sơn Dương); xã Kiên Đài, Kim Bình (Chiêm Hóa) đảm trách nhiều vị trí quan trọng của Đảng như: Trưởng tiểu ban văn nghệ Trung ương; Giám đốc Nha thông tin thuộc Phủ Thủ tướng.

Cuối năm 1954 đồng chí được phân công làm Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hai tỉnh thăm lán Nà Nưa.

Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng Ban Tuyên huấn và Trưởng Ban Khoa học - Giáo dục Trung ương; Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc; Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...

Tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn công lao của các vị tiền bối cách mạng, những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời đấu tranh cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang và Phú Yên thăm đình Tân Trào.

Đồng thời nguyện vững mãi niềm tin theo Đảng, theo con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn; suốt đời học tập, noi theo tấm gương của các vị tiền bối cách mạng; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên thăm di tích Ban Tuyên huấn.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên  đã đến dâng hương tại Lán Nà Nưa,  Đình Tân Trào, Khu di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Trung ương.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục