Phiên họp giải trình về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Video không hợp lệ
- Ngày 3-10, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự họp.​

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp giải trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

Thường trực HĐND tỉnh đã nghe các nội dung giải trình việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thực hiện từ ngày 1-1-2021 đến hết tháng 6-2023. Mục tiêu nhằm làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, trách nhiệm của các cấp, các ngành chức năng trong công tác quản lý nhà nước, phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Các đại biểu đã tập trung nêu câu hỏi để các cơ quan chức năng trả lời liên quan đến vấn đề như: chậm rà soát, bổ sung quy hoạch để thực hiện đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới các điểm tập kết, trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và vệ sinh môi trường; chưa triển khai các thủ tục để nhà đầu tư thi công xây dựng nhà máy rác thải với công nghệ tiên tiến tại khu xử lý rác thải xã Nhữ Khê.

Cùng với đó là tình trạng tập kết rác không đảm bảo quy định về quy chuẩn, nhiều điểm tập kết rác tự phát; các điểm tập kết rác thải, điểm trung chuyển rác lựa chọn địa điểm chưa phù hợp, không đảm bảo vệ sinh; tình trạng ùn ứ rác xảy ra gây ô nhiễm môi trường; tại các vùng nông thôn việc quản lý, xử lý rác thải còn chưa được thực hiện đồng bộ, quy trình xử lý chưa đảm bảo quy chuẩn, đặc biệt là phân loại, xử lý rác thải rắn.

Các đại biểu cũng nêu các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng đơn giá, kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đên địa bàn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; chỉ đạo các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và thực hiện trang bị phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường…

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi một số vấn đề đại biểu nêu.

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, đơn giá và các nội dung liên quan sao cho thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch các khu xử lý rác ở các vùng, có quy chế vận hành đối với các khu xử lý rác; sớm ban hành phê duyệt các khu tập kết rác ở tất cả các huyện, thành phố; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm đối với công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác xử lý rác thải, cải thiện môi trường sống ngày một tốt hơn.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục