Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

- Trong 2 ngày 20 và 21-3, Bộ CHQS tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2024. Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 dự và chỉ đạo cuộc luyện tập.

Các cán bộ của Bộ CHQS tỉnh thực hành mang theo vật chất khi hành quân, trú quân, dã ngoại.

Để thực hiện và hoàn thành tốt cuộc luyện tập, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đầy đủ, chất lượng hệ thống văn kiện; làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc luyện tập, nhất là ở khu vực sơ tán giả định và hệ thống công sự, ngụy trang.

Trong thực hành luyện tập, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện đúng, đủ trình tự các bước trong chuyển trạng thái SSCĐ; vận dụng tốt đường lối nghệ thuật quân sự của Đảng, nguyên tắc lý luận vào thực tiễn chiến đấu, xử trí tốt các tình huống đề ra. Cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm nội dung luyện tập; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm bí mật quân sự và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước khi hành quân di chuyển cơ quan ra khu căn cứ chiến đấu giả định, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc mang theo các loại vật chất khi hành quân, trú quân, dã ngoại của cán bộ, chiến sỹ các cơ quan. Cuộc luyện tập là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành của chỉ huy các cấp, khả năng tham mưu, sự phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan trong chuyển trạng thái SSCĐ.

* Trước đó, Ban CHQS 7 huyện, thành phố đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2024 đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện.

   Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục