Các chỉ tiêu Thi hành án đều vượt kế hoạch

- Chiều 12 - 12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, theo dõi Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Năm 2022, kết quả thi hành án về việc và về tiền của toàn ngành THADS đều vượt chỉ tiêu được giao và đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành đã thi hành xong 3.751 việc, đạt 87,91%, vượt 5,41%; thu hồi số tiền trên 68 tỷ đồng, đạt 62,37%, vượt 20,27% chỉ tiêu Tổng cục giao; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 100%; tỷ lệ hướng dẫn nghiệp vụ đạt 100%. Cục Thi hành án dân sự và 7 Chi cục cấp huyện, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, không có vụ việc bức xúc, kéo dài, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Năm 2022, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang không có bản án hành chính có quyết định buộc thi hành án phải theo dõi.

Lãnh đạo Cục THADS tặng kỷ niệm chương.

Năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tiếp tục tham gia hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thi hành án dân sự; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng với cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phối hợp với cấp có thẩm quyền. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Cục THADS đối với Chấp hành viên Cục và Chi cục THADS cấp huyện, của lãnh đạo Chi cục THADS đối với Chấp hành viên.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 4 cá nhân, công bố các quyết định khen thưởng cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2022.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục