Các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang