Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi

Bộ Y tế vừa có infographic về Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em 12 - 17 tuổi, được xây dựng căn cứ trên Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi.