Cảnh giác với thủ đoạn lôi kéo tham gia hội, nhóm chống đối

- Công an tỉnh vừa có khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trong quá trình sử dụng mạng xã hội; tiếp cận thông tin có chọn lọc, không để những phần tử xấu lợi dụng lôi kéo tham gia vào các hoạt động chống đối, vi phạm pháp luật.

Công an xã Trung Môn (Yên Sơn) tuyên truyền người dân đề cao cảnh giác với các thủ đoạn lôi kéo tham gia chống đối trên mạng xã hội.

Thực trạng một số cá nhân, tổ chức chống đối chính trị ở trong nước và nước ngoài như “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… thành lập những hội, nhóm kín, nhóm công khai trên mạng xã hội để kêu gọi, thu hút, kết nạp thành viên tham gia những hoạt động chống đối. Chúng tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo với danh nghĩa là lớp đào tạo kỹ năng xã hội nhưng thực chất là các hình thức trá hình, núp bóng “xã hội dân sự” để hoạt động chống Việt Nam; lồng ghép những nội dung mang tính chính trị, hướng dẫn người học nhiều hoạt động chống đối. Đối tượng được chúng nhắm đến là những người có nhu cầu học hỏi kiến thức trên mạng xã hội, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục