Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn từ cơ sở

- Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực vượt khó, đổi mới tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, khơi dậy sức sáng tạo, cống hiến trong công nhân, viên chức, lao động. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, để thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12- 6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của tỉnh về thực hiện Đề án số 02/ĐA-TU ngày 23-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành văn bản chuyên đề chỉ đạo các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn gắn với việc tập hợp đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo quốc phòng, an ninh, đồng thời làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hướng trọng tâm vào hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích thiết thực của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền chính sách pháp luật của Công đoàn cho công nhân lao động
 Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Hàng năm, các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động cao điểm như Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Tháng Chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Từ đó, phát động các đợt thi đua cao điểm, hướng vào các phong trào trọng tâm như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”... Cùng với đó, thực hiện các hoạt động “ba cùng” tại địa phương để tập hợp, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia như: Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, Đề án phát triển du lịch tỉnh, Đề án về giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2025...

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên cho biết, Công đoàn huyện đã chủ động, linh hoạt duy trì, tập trung vào các nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phối hợp với các Ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời thăm hỏi, động viên và trao 417 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 276 triệu đồng, xét hỗ trợ được 4 nhà Mái ấm Công đoàn và thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất 5 đoàn viên với tổng số tiền trên 185 triệu đồng từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn...

Anh Hoàng Văn Quang, công nhân Công ty cổ phần Giấy An Hòa nói, các hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng đổi mới, gần gũi và thiết thực hơn rất nhiều. Cán bộ công đoàn không chỉ có mặt ở công ty, phân xưởng mà còn đến tận gia đình để chia sẻ, động viên, giúp đỡ, điều này khiến anh cảm kích vô cùng. Gia đình anh được Công đoàn công ty hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà “Mái ấm công đoàn”. Đây là sự động viên to lớn giúp anh yên tâm lao động sản xuất khi làm việc ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

Từ việc đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, đến nay có 936/977 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 93,9%. Từ nguồn quỹ công đoàn, công nhân viên chức lao động đã ủng hộ trên 2,4 tỷ đồng tham gia thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2012 - 2025; hỗ trợ cho 1.583 công nhân lao động ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 với số tiền trên 1,6 tỷ đồng; thành lập được 5 công đoàn cơ sở, kết nạp 2.281 đoàn viên mới; thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Giai đoạn I, toàn tỉnh có 3.109 đề tài, sáng kiến được ứng dụng trong lao động sản xuất; 100% cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Để đổi mới, nâng cao chất lượng, các tổ chức công đoàn cơ sở còn tổ chức các buổi đối thoại với người lao động; tổ chức Hội thi lái xe giỏi và an toàn, Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi tỉnh năm 2022... Qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia nhiệt tình và hào hứng.

Luôn chủ động và chú trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khoa học, phù hợp với tổ chức công đoàn đã góp phần củng cố, gây dựng niềm tin của công nhân, viên chức, người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục