Chi cục Hải Quan Tuyên Quang: Hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách

- Những năm gần đây, ngành Hải quan nói chung và Chi cục Hải quan Tuyên Quang nói riêng đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

Cán bộ Chi cục Hải Quan Tuyên Quang hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hải quan.

Ông Khổng Mạnh Cường, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Tuyên Quang cho biết: Mục tiêu trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Chi cục Hải quan Tuyên Quang là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước về hải quan nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cải cách hành chính đã được Tổng cục Hải quan đề ra. Chi cục hiện đang thực hiện công tác quản lý và điều hành qua mạng, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của đơn vị. Hiện tại đơn vị đang sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành qua mạng (Edoc Customs) đạt hiệu quả.

Chi cục Hải quan Tuyên Quang vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ năm 2017 đến nay. Ngay khi Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được vận hành chính thức, mọi giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan Hải quan thực hiện hoàn toàn trên hệ thống điện tử, thời gian tiếp nhận, xử lý thông tin 24h/24h và 7 ngày trong tuần. Triển khai hệ thống này, mọi khai báo, tiếp nhận, giải quyết yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; thanh toán phí và lệ phí; trao đổi thông tin hai chiều, thông tin hướng dẫn… được thực hiện trên môi trường điện tử. 

Công ty TNHH MSA-YA, xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) được Chi cục Hải quan Tuyên Quang hỗ trợ kịp thời các thủ tục hải quan.

Đặc biệt, trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu doanh nghiệp có các lô hàng cần phải kiểm tra hàng hóa thực tế thì Chi cục có thể thành lập đội kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất. Nhờ đó, đã có 22 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại chi cục, tăng hơn so với các năm trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước thực hiện hết năm 2022 là 235 triệu USD. Tổng số tờ khai đã hoàn thành thủ tục Hải quan là 7.126 tờ khai. Trong đó tờ khai xuất khẩu 4.481, tờ khai nhập khẩu là 2.645.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Tuyên Quang tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm thu thập thông tin về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua đó chủ động triển khai các giải pháp tiếp cận, tuyên truyền, hướng dẫn, thu hút doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại đơn vị, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Đại diện doanh nghiệp trình bày những vướng mắc trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa tại hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2022.

Với những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả của Chi cục Hải quan Tuyên Quang góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thúc đẩy giao thương hàng hóa, nhất là các sản phẩm tỉnh ta có lợi thế, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục