Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt 10% năm 2024

- Chiều 26-1, Chi nhánh Ngân hàng CSHX tỉnh tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2024.

Trong năm 2023, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp cân đối ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 18,9% năm 2022 xuống còn 14,03%, tỷ lệ hộ cận nghèo từ 7,46% năm 2022 xuống còn 6,51%.

Tính đến 31-12-2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 4.209 tỷ đồng với 17 chương trình tín dụng/80.722 hộ vay, đạt 99,9% kế hoạch dư nợ, tăng gần 500 tỷ đồng, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh số cho vay đạt 1.141 tỷ đồng, với 21.591 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó, tập trung ở một số chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo, cho vay xây dựng nông thôn mới; xóa nhà ở tạm; giải quyết việc làm, vay sản xuất kinh doanh vùng khó,...

Trong năm 2023, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, Công đoàn Chi nhánh đã vận động cán bộ, người lao động thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Theo đó, đã hỗ trợ làm 4 nhà ở mới cho hộ nghèo với số tiền 190 triệu đồng và tặng 120 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền 60 triệu đồng.

Phát động thi đua năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt 10% so với năm 2023, tiếp tục thực hiện tốt nguồn vốn chính sách để kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà ở, chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt, triển khai hiệu quả các nguồn vốn theo các Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục