Tiếng việt | English

Tin xem nhiều

Hiệu quả công tác mặt trận ở khu dân cư

- Thiết thực hướng các phong trào, cuộc vận động về cơ sở, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của các Ban công tác Mặt ...

Những công trình của lòng dân

- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận tốt thì việc gì cũng thành công”, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể huyện Lâm ...