Tin xem nhiều

Dân vận khéo giải phóng mặt bằng nhanh

- Trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công các dự án lớn, việc di dời nghĩa trang, mồ mả được xác định là phần khó khăn nhất bởi theo tín ngưỡng của dân tộc Việt, mồ mả cha ...

Những ngôi nhà đoàn kết

- MTTQ các cấp đang tiếp tục kêu gọi, vận động kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết. Những ngôi nhà ấy chính là minh chứng cho thấy sự đoàn kết, quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính ...