Tin xem nhiều

Hiệu quả dân vận chính quyền ở Yên Sơn

- Công tác dân vận của chính quyền ở Yên Sơn đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân. Nhờ đó, đã huy động tốt các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nông ...