Tin xem nhiều

Chú trọng công tác dân vận chính quyền

- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, ...