Tin xem nhiều

Chú trọng công tác dân vận chính quyền

- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, ...

Hiệu quả dân vận chính quyền ở Yên Sơn

- Công tác dân vận của chính quyền ở Yên Sơn đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân. Nhờ đó, đã huy động tốt các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nông ...