Điện lực Sơn Dương khắc ghi lời Bác dạy

- Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Điện lực Sơn Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Ma Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Điện lực Sơn Dương cho biết, Đảng bộ Điện lực Sơn Dương hiện có 45 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 3 chi bộ trực thuộc là các phòng, ban chuyên môn, phân xưởng sản xuất. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay từ năm 2016, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình về “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020” với mục tiêu cụ thể. Trong đó, tập trung giáo dục cán bộ, đảng viên, công nhân viên nhận thức rõ, việc học tập và làm theo Bác không phải là câu “khẩu hiệu” mà là hành động cụ thể của mỗi người. Đặc biệt, quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ công nhân viên thông qua các phong trào thi đua, khen thưởng gương điển hình về học và làm theo Bác, thực hiện văn hóa doanh nghiệp gắn với khẩu hiệu hành động “Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả”. Đảng ủy và các chi bộ đều xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của các chi, đảng bộ trực thuộc làm căn cứ phấn đấu, vươn lên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Nhân viên Điện lực Sơn Dương thực hiện vệ sinh các tấm pin năng lượng mặt trời cho khách hàng tại thị trấn Sơn Dương.

Việc đưa nội dung học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, sinh hoạt của các chi bộ; việc quán triệt, triển khai chủ đề hằng năm của Ban Thường vụ Trung ương được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm đem lại sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên. Đảng bộ chỉ đạo chuyên môn và các đoàn thể phát động, tổ chức các hoạt động thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; thi đua bảo đảm an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng trạm và đường dây kiểu mẫu; Điện lực quản lý, vận hành và kinh doanh giỏi...

Nếu như sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2016 của Điện lực Sơn Dương là 189,55 triệu Kwh, đến năm 2020 đạt 263,938 triệu Kwh với hơn 60.000 khách hàng. Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2016 là 10,82%  đến hết năm 2020 giảm còn 8,9%. Từ năm 2016 đến nay Điện lực Sơn Dương phát triển được 107,5 km đường dây trung áp, 91 trạm biến áp phân phối, 20 km đường dây hạ áp được tăng đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Hàng năm Điện lực thực hiện các phương pháp cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế như sử dụng flycam kiểm tra tuyến; như ứng dụng phần mềm zalo vào chăm sóc khách hàng; triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện, tăng cường thanh toán không sử dụng tiền mặt; thực hiện thủ tục cấp điện cho khách qua Cổng thông tin điện tử quốc gia, Website...

Với những thành tích đã đạt được trong sản xuất, kinh doanh, Điện lực Sơn Dương nhiều năm liền được Công ty Điện lực Tuyên Quang, Huyện ủy Sơn Dương tặng giấy khen.

Bài, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục