Học Bác - Động lực phát triển ở Lâm Bình

- Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Lâm Bình luôn gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa. Từ đó, tạo sức lan tỏa, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuyến đường hoa tại thôn Tân Lập, xã Thổ Bình (Lâm Bình).

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Lâm Bình đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Năm 2021, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thực hiện quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm và chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Thấm nhuần tinh thần trọng dân, sát dân, phát huy dân chủ và hết sức chăm lo đời sống nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình triển khai học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn những nội dung có tính đột phá, việc mới, việc khó, việc tồn tại, bức xúc... tại cơ sở để tham gia giải quyết, tạo đồng thuận cao trong nhân dân như: công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa…Trong đó, nổi bật là việc cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với nhân nhân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết thấu đáo những búc xúc của người dân. Qua đó, tạo cơ sở vững chắc cho thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, nhân viên y tế, giáo viên đã có những hy sinh, cống hiến thầm lặng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch, thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đến nay, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các địa phương, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cũng như các tầng lớp nhân dân ở huyện vùng cao Lâm Bình.

Cán bộ, nhân dân thôn Tân Hoa, xã Bình An (Lâm Bình) làm đường bê tông nông thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Bình An Ma Công Nhiêu cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng xã Bình An có nền kinh tế phát triển; văn hóa đậm đà bản sắc; cảnh quan môi trường sạch - xanh - đẹp - an toàn”. Đảng bộ xã cũng lựa chọn thực hiện mô hình tiêu biểu của xã là “tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn xã đến năm 2025”. Hiện trên địa bàn xã đã xây dựng được một số mô hình như: mô hình chăn nuôi gà vai, nuôi vịt bầu cổ xanh, nuôi dê núi, nuôi trâu nhốt chuồng; mô hình trồng cam, trồng dưa hấu...

Còn với Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Quang Ma Đình Duẩn, thì việc học tập và làm theo Bác cần được cụ thể vào công việc hàng ngày. Năm 2021, MTTQ xã đã phối hợp làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, vận động ủng hộ quỹ vắc-xin, hỗ trợ miền Nam vượt qua đại dịch, vận động hỗ trợ khu các ly tập trung tại xã với số tiền 135 triệu đồng; vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân Hà Nội, Hà Giang được 13 tấn các loại, hỗ trợ cách ly tại xã được trên 3 tấn các loại. Ngoài ra, MTTQ xã đã vận động nhân dân thực hiện được 4.530 m đường giao thông nông thôn và đường nội đồng; kiên cố hóa thực hiện được 5.570 m kênh mương. Cùng với đó, hỗ trợ 3 hộ làm nhà, sửa nhà ở tạm dột nát …

Ông Sùng Seo Hâư?, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Lập chia sẻ, học tập, làm theo Bác, với cương vị công tác của mình ông đã vận động bà con thực hiện có hiệu quả các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội như mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo, trâu sinh sản, nuôi lợn đen tại một số thôn và mô hình trồng cây mận tam hoa ở thôn Khuổi Củng. Có 6 mô hình được ông Hâư vận động đã từng bước phát huy hiệu quả, mở hướng thoát nghèo cho người dân, nhất là đồng bào người Mông trên địa bàn xã. Bản thân ông cũng gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình để người dân trong thôn, trong xã noi theo. Hiện nay, ông Hâư có hơn chục con trâu sinh sản và 4 con bò và trồng hơn 300 cây mận tam hoa.

Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Bình. Đây sẽ là động lực quan trọng để Lâm Bình tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục