Nhiều nội dung quan trọng sẽ được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 23

Dự kiến tại phiên họp thứ 23 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 9-12/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét, cho ý kiến về các dự án luật, gồm: Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (đồng thời xem xét việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023).

Về các vấn đề kinh tế-xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2023; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; báo cáo tài chính Nhà nước và quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2023; xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030./.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục