Xây dựng hệ giá trị của doanh nghiệp Việt Nam

Sáng 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả, thành tích mà Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Hiệp hội đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật; đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác xã hội và cộng đồng, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, dịch bệnh...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước mong muốn, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục là những người xung kích trên mặt trận kinh tế, xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát triển, vừa thích ứng với xu thế thời đại, vừa đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ giá trị của doanh nghiệp Việt Nam thông qua các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức về kinh doanh, trách nhiệm với xã hội và cộng đồng; thông qua việc biểu dương cái tốt, phê phán, đấu tranh cái xấu, tiêu cực của xã hội; thông qua hợp tác liên kết các doanh nghiệp với nhau để tạo nên sức mạnh chung của doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, Hiệp hội tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho hội viên, doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả; phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đồng thời, Hiệp hội cần nắm bắt nhanh chóng với các xu thế phát triển chung, tín hiệu thị trường thế giới trong bối cảnh hiện nay, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp để có nội dung, cách thức hỗ trợ mới, phù hợp, thiết thực, hiệu quả, ngày càng thể hiện uy tín đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho biết, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và và vừa Việt Nam được thành lập năm 2005, sau hơn 17 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức bộ máy của Hiệp hội đã phát triển rộng khắp từ Trung ương đến các địa phương với số lượng hội viên tham gia ngày càng tăng.

Cơ quan thường trực, Văn phòng và các đơn vị chuyên môn của Hiệp hội được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, tập trung, thống nhất.

Hiệp hội đã chủ động đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Với sự cố gắng, nỗ lực của mình, Hiệp hội đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ không chỉ giới hạn trong khuôn khổ quy định của Điều lệ mà còn thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc tin tưởng giao phó.

Các cấp Hội cùng đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, quyên góp được hàng nghìn tỷ đồng ủng hộ vào các quỹ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, dịch bệnh và nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khác.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục