Báo Tuyên Quang ký kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

- Ngày 15-8, Báo Tuyên Quang tổ chức ký kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí. Dự lễ phát động có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh; cán bộ, viên chức, người lao động Báo Tuyên Quang. .

 

 

Báo Tuyên Quang đã ban hành Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa của Báo Tuyên Quang, bao gồm: 5 tiêu chí văn hoá cơ quan Báo Tuyên Quang và 7 tiêu chí văn hoá của viên chức, người lao động Báo Tuyên Quang. 

Các đại biểu dự Lễ ký kết Giao ước thi đua.

Việc phát động thi đua xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi phòng chuyên môn và toà soạn, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tuyên Quang. Từ đó, thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng, là cơ quan của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang ký giao ước thi đua.

Lãnh đạo phòng Thư ký tòa soạn ký giao ước thi đua.

Lãnh đạo Phòng phóng viên ký giao ước thi đua​.

Phong trào thi đua tạo ra niềm tin, động lực, khí thế mới cho mỗi người làm báo Báo Tuyên Quang. Phong trào được duy trì thường xuyên, liên tục, tạo thành nền nếp, từ đó tạo nên những sản phẩm báo chí có chất lượng, giàu giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần khơi dậy, định hướng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xấu, độc, phản văn hóa.

Tại buổi lễ, đại diện các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã ký cam kết thực hiện các tiêu chí cơ quan báo chí văn hoá.

 

 Thu Trang

Tin cùng chuyên mục