Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở: Nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả

- Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở. Qua đánh giá, Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra nghiêm túc, trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế động viên phong trào nông dân phát triển.

Trung tâm Hỗ trợ Nông dân giới thiệu sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các đại biểu dự Đại hội đại biểu hội Nông dân xã Sơn Nam.

Đồng chí Đỗ Hồng Hạ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết, Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp nông dân trong tỉnh. Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua Đại hội nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Để triển khai tổ chức Đại hội, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội các cấp. Theo đó, Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở hoàn thành trong quý I-2023, đại hội Hội Nông dân cấp huyện hoàn thành trong quý II-2023 và đại hội Hội Nông dân tỉnh hoàn thành trong quý III-2023.

Ngay sau khi Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh được tổ chức tại xã Sơn Nam (Sơn Dương) vào tháng 1-2023, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã đồng loạt chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 2-2023. Đến nay, đã có 1.678/1.678 chi hội; 75/138 cơ sở hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định. Dự kiến các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 3-2023. 

Đại hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Hội Nông dân tỉnh định hướng công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn chức danh, chú ý chi hội trưởng là đảng viên. Việc tập trung đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua đảm bảo sát thực tế.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH tại Đại hội Hội Nông dân xã Đà Vị (Na Hang).

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới các cấp Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đổi mới, nhiệm vụ cấp ủy giao; chuyển đổi số, hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; liên kết, hợp tác trong sản xuất theo chuỗi giá trị; xử lý rác thải, bảo vệ môi trường... Đồng thời thực hiện hiệu quả vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh”.

Tại Đại hội Hội Nông dân cơ sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản, cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về vốn, phát triển du lịch của tỉnh; tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, vật tư nông nghiệp; trưng bày các pa nô ảnh, phóng sự về các hoạt động của Hội và phong trào nông dân, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, công trình chào mừng Đại hội. Ở một số cơ sở Hội, đại hội thay chúc mừng hoa bằng việc đóng góp Quỹ “Mái ấm nông dân”, giúp đỡ làm nhà cho hộ hội viên nghèo.

Đồng chí Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Nam (Sơn Dương) cho biết: Hội Nông dân xã rất vinh dự được chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp cơ sở của tỉnh. Chúng tôi thực hiện đúng trình tự các bước, quy trình tổ chức Đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Tại đại hội, chúng tôi đã phối hợp các ngành, đơn vị như Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu các sản phẩm ưu việt, nông sản OCOP của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giới thiệu đến đại biểu. Đây cũng là một trong những kênh kết nối, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của hội viên nông dân đến với người tiêu dùng.

Cùng với việc tổ chức Đại hội, Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp để tổ chức thành công Đại hội và sớm đưa nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đi vào thực tiễn.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục