HĐND huyện Na Hang họp kỳ thứ hai

- Ngày 28-7, HĐND huyện Na Hang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững... Tổng sản lượng lương thực đạt gần 8.700 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020; diện tích cây chè cho sản phẩm là 1.283/1.379 ha đạt 126,1% kế hoạch, tăng gần 180 ha so với cùng kỳ năm trước; trồng mới trên 500 ha rừng, đạt 95,4%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 524,8 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội đạt 859 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 17 tỷ đồng, bằng 54,2% so với dự toán. Toàn huyện đã có 4 xã là: Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái và Thanh Tương đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 12 đến 14 tiêu chí. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. 

Đại biểu HĐND huyện thảo luận về giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tập trung phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch. Trọng tâm là thực hiện đồng bộ mục tiêu kép vừa triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình đang thi công và đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và thông qua dự thảo một số nghị quyết của HĐND huyện.

Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục