HĐND huyện Na Hang thông qua các nghị quyết về tài chính - ngân sách

- Chiều 27-3, HĐND huyện Na Hang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua các nghị quyết về tài chính - ngân sách.

Các đại biểu HĐND huyện Na Hang biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Các nghị quyết được thông qua gồm: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện năm 2023. Theo đó, tổng nguồn vốn các chương trình được phê duyệt gần 417 tỷ đồng. 

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành của huyện khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục