HĐND tỉnh tiếp tục xem xét và thông qua các nghị quyết trình kỳ họp

Trực tiếp- Chiều nay 2/7, Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục nghe, xem xét và thông qua các nghị quyết trình kỳ họp.

16h10: Phiên họp kết thúc

Sáng mai kỳ họp tiếp tục nghe, xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết.

15h42: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã có 8 việc phải nộp lệ phí với mức thu từ 5.000 đồng – 25.000 đồng. Đối với việc đăng ký hộ tích tại UBND cấp huyện có 9 việc phải nộp lệ phí với mức thu từ 28.000 đồng - 1.200.000 đồng.

Các trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch gồm: đăng ký hộ tịch cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định; đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ, đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thực hiện tại UBND cấp xã. Cơ quan thu lệ phí hộ tịch nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đối với chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ kinh phí thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật; hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn pháp luật khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật và có đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Tuyên Quang nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, không quá 7 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ, không quá 10 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Thảo luận nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Trần Giang Nam, tổ đại biểu huyện Sơn Dương đề nghị cơ quan soạn thảo cho biết căn cứ để đề xuất mức hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại biểu Trần Giang Nam, tổ đại biểu huyện Sơn Dương

Trả lời vấn đề trên, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Thược cho biết, mức hỗ trợ xây dựng trong dự thảo dựa trên cơ sở phân cấp tại Nghị định 55 của Chính phủ. Về quy định mức chi cụ thể, Sở đã phối hợp với ngành Tài chính để thống nhất mức hỗ trợ phù hợp đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Thược

51/51 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 2 dự thảo nghị quyết.

15h35: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con Pick-up) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự thảo nêu rõ xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con Pick-up) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu 11%

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn  trình bày dự thảo nghị quyết.

51/51 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết.

15h20: Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Dự thảo Nghị quyết gồm 6 điều, quy định rõ các khoản thu quy định mức thu tối đã thuộc danh mục các dịch vụ: bán trú, hỗ trợ hoạt động giáo dục, phục vụ. Dự thảo cũng quy định rõ các khoản thu được thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh như: tiền ăn bán trú của học sinh; tiền mua chất đốt để nấu ăn; đồ dùng, dụng cụ, tài liệu, học liệu, hạ tầng công nghệ thông tin; tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh; dịch vụ đưa, đón học sinh từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

 

14h20: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chú trì phiên họp.

Dự thảo quy định, để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn, nội dung tập huấn, bồi dưỡng được chi: tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến; điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; biên soạn, chỉnh sửa, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu; số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng.

Thời gian thu học phí tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tối đa 9 tháng/năm học. Có 3 đối tượng học sinh được miễn, giảm học phí. Mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học ở địa bàn không đủ trường công lập học tại trường tư thục: 150.000 đồng/tháng, số tháng được hưởng tiền hỗ trợ theo số tháng thực học và tối đa không quá 9 tháng/năm học. Học sinh chỉ được hưởng một mức hỗ trợ ở mức cao nhất nếu thuộc 2 diện được miễn, giảm học phí và học tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập.

Thảo luận nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022 - 2023, đại biểu Đỗ Thị Nhung, tổ đại biểu huyện Sơn Dương bày tỏ sự đồng tình với dự thảo. Đại biểu cho biết, mức thu học phí của năm học 2022 - 2023 cao hơn so với năm học 2021 - 2022, đại biểu kiến nghị với UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ điều chỉnh khung học phí theo Nghị định 81. Đại biểu Phạm Kiều Trang, tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ việc các em học sinh học tại trường công lập nhưng tự chủ hoàn toàn có thuộc diện áp dụng Nghị quyết hay không.

Đại biểu Đỗ Thị Nhung, tổ đại biểu huyện Sơn Dương.

Làm rõ hơn các vấn đề đại biểu quan tâm, Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên cho biết, các dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các Thông tư của Bộ Tài chính, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào đạo Vũ Đình Hưng khẳng định, các học sinh thuộc diện miễn giảm học phí học tại trường công lập tự chủ hoàn toàn thuộc diện được hưởng mức chi sau khi nghị quyết được ban hành.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên

51/51 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

50/51 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023.

14h00: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố bằng 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng; nhân viên y tế thôn bản kiêm nhiệm cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố được hưởng 50% mức bồi dưỡng hàng tháng quy định.

Đối với mức chi cho chuấn luyện viên, vận động viên: đội tuyển năng khiếu tỉnh 200.000 đồng/người/ngày tập huấn, 240.000 đồng/người/ ngày thi đấu; đội tuyển cấp huyện 160.000 đồng/người/ngày tập huấn, 200.000 đồng/người/ngày thi đấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trình bày dự thảo 2 nghị quyết.

51/51 đại biểu biểu quyết tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

50/51 đại biểu biểu quyết tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang.

Toàn cảnh kỳ họp.

Việt Hòa - Thu Hằng - Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục