Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và thực hành “Dân vận khéo”

- Chiều 25-11, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và thực hành “Dân vận khéo”. Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương
trực tiếp truyền đạt Chuyên đề.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống dân vận tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành phố.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt, trao đổi 2 nội dung lớn về: Khái quát về cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận, công tác dân vận, cán bộ dân vận và thực hành “dân vận khéo”. Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nêu bật tầm quan trọng chiến lược của công tác dân vận trong cách mạng Việt Nam, thể hiện rõ ở vai trò to lớn, quyết định của nhân dân, cho thấy trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong việc thức tỉnh, giác ngộ nhân dân, tổ chức lực lượng, phong trào của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nêu lên hệ thống quan điểm, nguyên tắc và phương pháp dân vận mà còn đặc biệt chú trọng thực hành công tác dân vận, chỉ dẫn cách làm “Dân vận khéo”, “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo cũng đã nêu các vấn đề nổi bật về lý luận và thực tiễn công tác dân vận và thực hành dân vận khéo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó giúp mỗi cán bộ làm công tác dân vận hiểu rõ, thực hành công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục