Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật

- Sáng ngày 5-10, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Đoàn Luật sư Tuyên Quang, các tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, các Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật, công chức liên quan thuộc Sở Tư pháp.

Các đại biểu dự hội thảo.

Thời gian qua, công tác luật sư và tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Hành lang pháp lý đã được hình thành và tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc hành nghề luật sư. Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định trật tự, an ninh chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế liên quan đến thể chế, nguồn lực thực hiện...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những quy định của pháp luật về tham gia trợ giúp pháp lý của luật sư; những quy định, Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, Đoàn luật sư giám sát các tổ chức hành nghề luật sư tuân thủ pháp luật, việc tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề luật sư tham gia trợ giúp pháp lý; việc tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý. Các đại biểu cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật trong thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục