Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX: Tiếp tục xem xét các báo cáo trình kỳ họp

Video không hợp lệ
- Chiều 8-12, dưới sự chủ trì điều hành của các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp tiếp tục xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Kỳ họp đã nghe lãnh đạo Ban Pháp Chế và Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2022; tình hình công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Phiên họp cũng đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung xem xét thảo luận báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh. Theo đó, trong 2 năm toàn tỉnh đã thực hiện bê tông hóa 480,22 km đường thôn và đường nội đồng. Trong đó: đường thôn 242,48 km, đạt 40% kế hoạch Đề án, nâng số lượng đường thôn được được bê tông hóa lên 2,969 km đạt tỷ lệ 75,1%; đường nội đồng thi công 237,74 km, đạt 56,6% kế hoạch Đề án. Cũng trong giai đoạn, tỉnh đã xây dựng được 77/200 cầu. Trong 2 năm toàn tỉnh đã có 481 hộ gia đình hiến 94.043 m2 đất các loại; nhân dân đóng góp tiền, vật liệu, nhân công với tổng  giá trị 171,316 tỷ đồng.

Đại biểu Phạm Ninh Thái, Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Yên Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Thanh Phúc

Tuy nhiên, qua giám sát còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác quản lý, triển khai thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn ở một số địa phương chưa chặt chẽ, tiến độ thực hiện còn chậm. Công tác phối hợp giữa sở, ban, ngành với UBND các cấp trong triển khai thi công một số công trình đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo trì các tuyến đường giao thông đã được đầu tư còn hạn chế...

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Thảo luận vấn đề trên các đại biểu đã đề xuất các giải pháp tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế báo cáo giám sát chỉ ra. Đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng trong xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn; việc làm đường đến các khu vực ít các hộ dân sinh sống... HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Sơn Dương phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Phiên họp cũng xem xét báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Ngày mai 9-12, Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX sẽ thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023.

Báo Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin các nội dung kỳ họp.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục