Phản biện các dự thảo về đồng bào dân tộc thiểu số

- Ngày 3-10, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị phản biện về 2 dự thảo: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Quyết định về việc quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang đối với đồng bào Mông xã Hùng Lợi, Trung Minh.

Đại biểu đóng góp ý kiến vào các dự thảo tại hội nghị.

Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu đề nghị các cơ quan chuyên môn đưa ra chỉ tiêu năm 2022 cụ thể hơn; rà soát lại một số chỉ tiêu để phù hợp với nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025: giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, làm nhà hộ nghèo, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn; bàn phương án hỗ trợ đất ở cho 5 hộ đồng bào Mông xã Hùng Lợi, Trung Minh.

Các đại biểu cũng cho ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung về một số nội dung trong Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang đối với đồng bào Mông xã Hùng Lợi, Trung Minh đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, cân nhắc việc thực hiện quy định này với riêng 2 xã Hùng Lợi, Trung Minh hoặc đối với toàn bộ đồng bào Mông ở các xã trên địa bàn huyện.

Ủy ban MTTQ huyện đề nghị, sau hội nghị phản biện, UBND huyện và các cơ quan, phòng ban tham mưu nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản được phản biện và có văn bản phản hồi về việc tiếp thu các ý kiến phản biện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện theo quy định.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục