Phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp

- Sáng 16-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 9/2023 đến tháng 10/2024 chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, đề án của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đã đề ra.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là: Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; phong trào“Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; chương trình “Mỗi xã một sản phẩm"; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Cùng với đó,  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động MTTQ các cấp.

 Đại diện các tổ chức thành viên ký kết giao ước thi đua.

Đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tập trung xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới… gắn với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và từng tổ chức thành viên. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự lan toả trong các tầng lớp nhân dân.

Sau phát biểu hưởng ứng thi đua của Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn; các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục