Phiên họp nghe giải trình của Thường trực HĐND tỉnh

- Chiều 7-4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự phiên họp.

Thời gian qua, thực hiện một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2022 ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh. Việc triển khai thu học phí tại các trường cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên trong quá trình triển  khai Nghị quyết vẫn còn hạn chế như: các huyện, thành phố chưa chủ động trong việc rà soát địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học để thông báo công khai, do vậy việc thực hiện các thủ tục để xác định đối tượng được thụ hưởng chưa kịp thời, đến thời điểm hiện tại chưa chi trả được tiền hỗ trợ cho học sinh.

Việc thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí đang học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục tại địa bàn thành phố Tuyên Quang còn chậm. Đến thời điểm hiện tại, chưa bố trí ngân sách nhà nước để thanh toán đủ chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nêu nội dung yêu cầu giải trình.

Đối với việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời là căn cứ, cơ sở quan trọng để thực hiện hỗ trợ và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. 

Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở từng bước được hoàn thiện cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện bị chậm tiến độ do hầu hết nguồn vốn thực hiện dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 phê duyệt kinh phí chậm. Trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng trong việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố báo cáo, giải trình về triển khai thực hiện hỗ trợ đóng học phí cho học sinh học tại cơ sở giáo dục tư thục; chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên... báo cáo những kết quả trong triển khai thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Đồng thời trao đổi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, địa phương đối với những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường  trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương đã được chỉ ra trong phiên họp. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo giải quyết dứt điểm chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên theo đề nghị của ngành giáo dục và đào tạo. Đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc triển khai xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên theo kế hoạch đã đề ra. Các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra trình tự, thủ tục thực hiện thanh quyết toán công trình xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đảm bảo theo kế hoạch đề ra; hướng dẫn quy hoạch, thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất nhà văn hóa; xuất khắc phục những khó khăn vướng mắc  theo mẫu thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình, đảm bảo phù hợp với đặc điểm vùng miền trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền sâu rộng Đề án; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, vận động Nhân dân, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ nguồn lực triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục