Quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác cán bộ

- Sáng 22-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác cán bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80 – QĐ/TW, ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền trong quản lý cán bộ và nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử; tái cử, chỉ định, điều động và biệt phái cán bộ. Quy định áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Hội nghị cũng thông báo Kết luận 20 – TB/TW, ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Theo đó, Bộ Chính trị nêu rõ: “Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 80 với những điểm mới cập nhật thực tiễn sẽ góp phần bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chủ chốt nói riêng thật sự tiêu biểu, có tâm, có tài và có tầm, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài và phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng, của đất nước.

Kết luận số 20-TB/TW về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật được coi là chủ trương có ý nghĩa đột phá, giúp công tác cán bộ trở nên tròn khâu “có vào, có ra, có lên, có xuống” như quyết tâm chính trị của Đảng nhiều nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương mới của Đảng, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị…

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục