Quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng

- Ngày 5 và 6-4, tại tỉnh Thanh Hoá, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII khu vực phía Bắc.

Tới dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh phía Bắc.

Đoàn đại biểu Tuyên Quang dự hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Đây là các quy định rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; tạo sự thống nhất trong việc sử dụng cờ Đảng trong toàn hệ thống chính trị.

Đại diện lãnh đạo các báo Đảng địa phương trao đổi các nội dung quán triệt tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí chủ trì đã trả lời nhiều câu hỏi của đại biểu về vấn đề hướng dẫn bổ nhiệm miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí, sử dụng cờ Đảng, vấn đề sử dụng mạng xã hội của cán bộ đảng viên...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, việc ban hành các quy định thể hiện sự quan tâm lớn của Trung ương Đảng đối với hoạt động báo chí xuất bản. Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ và thống nhất tư tưởng, hành động, nhận thức về vai trò công tác tư tưởng nói chung công tác báo chí xuất bản nói riêng trong sự nghiệp cách mạng chung. Đồng chí cũng yêu cầu rà soát lại việc đào tạo báo chí, kiên quyết xử lý các trường hợp mạo danh để trục lợi; tạo uy tín của hoạt động báo chí. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm đến công tác báo chí xuất bản để tuyên truyền tốt đường lối chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí cũng nhấn mạnh cần chú ý trong việc chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chú trọng phát động các đợt thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, xây dựng đội ngũ báo chí vững mạnh, tinh thông nghiệp vụ.

Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII khu vực phía Nam sẽ diễn ra vào ngày 27-28/4 tại tỉnh Bình Dương.

Thái An

Tin cùng chuyên mục