“Chống giặc nội xâm"

- “Chống giặc nội xâm" là một trong những bài học được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Thực tiễn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Tổng Bí thư nêu ra bằng con số : Trong 10 năm qua (2012 - 2022), đã xử lý kỷ luật 2.740 tổ chức đảng và hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý (có 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; 36 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương; hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Qua thanh tra, kiểm toán kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra, xử lý gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Ngược dòng lịch sử chúng ta thấy, trong xã hội phong kiến Việt Nam, các triều đại đã có những biện pháp để chống tham nhũng, lạm dụng chức quyền, giúp ổn định xã hội và quản lý nhà nước phong kiến. Từ khi ra đời đến nay, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã sớm nhận thức và ngày càng xác định rõ hơn về nguy cơ, tác hại của tệ tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp xây dựng đất nước. Điều đó cho thấy, chúng ta chưa bao giờ chủ quan; trái lại, luôn luôn đặt cảnh báo về nguy cơ và sự tác hại của tệ tham nhũng ở mức độ cao nhất.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân và Chính phủ; là “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm”. Hơn ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; đúng như tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” .

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục