Chuẩn bị tốt các điều kiện đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

- Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ hoàn thành trong quý III-2022. Hiện nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị để các đại hội được tổ chức đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Chi bộ thôn Dũng Giao, Đảng bộ xã Đại Phú (Sơn Dương) đã triển khai các bước để chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí La Văn Tân, Bí thư chi bộ thôn Dũng Giao chia sẻ: “Chi bộ có 9 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên đi làm ăn xa. Do đó, cùng với chuẩn bị các điều kiện đại hội chi bộ, trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển để xây dựng đội ngũ kế cận. Hiện tại, công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đã được Ban Chấp hành chi bộ triển khai thực hiện”.

Đảng bộ xã Tiến Bộ (Yên Sơn) có 13 chi bộ trực thuộc với 184 đảng viên, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ đã được đảng bộ xã chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng chí Vũ Quang Đảm, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Bộ chia sẻ: “Đảng ủy giao cho các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách chi bộ nắm tình hình, hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội, trong đó đặc biệt chú trọng về nhân sự nhiệm kỳ mới. Việc lựa chọn nhân tố để bầu tham gia vào chi ủy sẽ được Đảng ủy duyệt kỹ, thông qua đó lựa chọn được đội ngũ có ý thức trách nhiệm tiếp tục gánh vác việc thôn, việc dân trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận”.

Đảng viên chi bộ thôn Nà Khá, xã Năng Khả (Na Hang) trao đổi nội dung đại hội chi bộ.

Đồng chí Thủ trưởng cơ quan Tổ chức nội vụ huyện Yên Sơn Trần Giang Tuyên chia sẻ, thôn, tổ dân phố không phải là cấp hành chính, nhưng có vai trò vô cùng quan trọng, là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc chuyển tải, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời nắm bắt, phản ánh kịp thời những vấn đề từ thực tiễn đến Đảng và Nhà nước các cấp. Do đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố huyện đã chú trọng lãnh đạo phát triển đảng viên để tạo nguồn, gắn trách nhiệm cho từng chi ủy trong việc bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ kế cận. Cho nên việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 cơ bản thuận lợi. Việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận; trưởng thôn là đảng viên cũng được chú trọng.

Theo đánh giá của các đảng bộ, trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, số lượng, chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ, nhất là bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn tổ dân phố ngày càng tăng cao. Đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố luôn sâu sát thực tế, trách nhiệm với công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, nắm chắc và phát huy được vai trò nòng cốt trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần quan trọng trong thực hiện hiệu quả các phong trào hoạt động ở địa phương.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó nhấn mạnh công tác tổng kết đánh giá thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025. Về công tác nhân sự bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, Tỉnh ủy yêu cầu phải đảm bảo đúng quy định và quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác nhân sự gắn với việc tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước và bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận để đảm bảo thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận theo Đề án số 03 -ĐA/TU ngày 12-6 -2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể khẳng định, ngay từ bước chuẩn bị, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã thể hiện được sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, đặc biệt là về nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự giới thiệu bầu cử chức danh trưởng thôn. Sự chuẩn bị chu đáo là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục