Đổi mới công tác bồi dưỡng lý luận chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng viên

- Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị đó là tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Vì vậy, đổi mới công tác bồi dưỡng lý luận chính trị là yêu cầu cần thiết, khách quan. Thực hiện yêu cầu đặt ra, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đã có nhiều đổi mới rõ nét, đi vào thực chất, gắn liền với thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cho đảng viên.

Phát triển về số lượng và chất lượng    

Nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học lý luận chính trị trong tình hình mới, yêu cầu đặt ra cần phải quan tâm phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên. Nhiệm vụ này đã được các cấp ủy trong tỉnh hết sức quan tâm.

Đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng các huyện, thành phố đã nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giảng dạy. Đội ngũ giảng viên không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Trường Chính trị tỉnh có 37 giảng viên, trong đó, 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 32 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 3 giảng viên đang học cao học; 25 giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 20 giảng viên chính.

Đến tháng 4-2022, đội ngũ giám đốc, phó giám đốc, giảng viên chuyên trách của 7 trung tâm chính trị trên địa bàn tỉnh là 22 người, trong đó 100% giám đốc, phó giám đốc và giảng viên chuyên trách có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% giám đốc, phó giám đốc, giảng viên chuyên trách có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó thạc sĩ là 42,9%. Đội ngũ giảng viên kiêm chức là 59 người, trong đó 89,8% có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân; 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó có 37,3% có trình độ thạc sĩ, 3,4% có trình độ tiến sĩ.

Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Yên Sơn ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Đổi mới đồng bộ

Đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, những năm gần đây, các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy của nhà trường gắn với thực tiễn hơn. Đề tài khoa học đăng ký là những đề tài đi vào giải quyết những vấn đề thực tiễn địa phương đang đặt ra. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn của giảng viên. Từ năm 2015 đến năm 2021, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức 167 lượt giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại 109 xã, phường, trị trấn trong tỉnh. Hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên đã góp phần khắc phục tình trạng lý luận nhiều, thực tiễn ít trong bồi dưỡng lý luận chính trị. Bên cạnh đó, nhà trường đã thực hiện rà soát kỹ khâu tuyển sinh học viên; tăng cường dự giờ chéo, đột xuất, chú trọng tổ chức các hội thi, thao giảng cấp khoa, lãnh đạo khoa và cấp trường để các giảng viên có nhiều cơ hội hơn trong giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với nhau và kịp thời động viên, khen thưởng giảng viên có nhiều nỗ lực trong giảng dạy.

Giảng viên chính Vi Thị Thu Hiền, Khoa Nhà nước và Pháp luật chia sẻ, đổi mới toàn diện công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đồng chí đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. Trong mỗi giờ giảng, đồng chí chỉ dành từ 70 - 75% để giảng dạy lý luận, thời gian còn lại đồng chí đưa ra các tình huống, đặt vấn đề để học viên trao đổi, tranh luận, phản biện, đề xuất các phương án xử lý. Những tình huống, vấn đề đặt ra đều xuất phát từ thực tiễn, mang tính thời sự cao được đồng chí nghiên cứu, tìm tòi qua các kênh thông tin.

Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy.

Thạc sĩ, Giảng viên chính Lê Minh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Yên Sơn cho biết, lãnh đạo Trung tâm đã định hướng để giảng viên, học viên tích cực đi thực tế ở cơ sở. Việc mở các lớp ở xã, cụm xã tạo thuận lợi cho chính giảng viên và học viên tìm hiểu thực tế ngay tại nơi tổ chức học. Hiện nay, 100% giảng viên chuyên trách của Trung tâm đều sử dụng máy chiếu trong giảng dạy. Trung tâm đã chú trọng và kịp thời đầu tư kinh phí để mua tài liệu mới phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và học viên.

Rà soát kỹ khâu tuyển sinh, đổi mới phương pháp, nội dung trong mỗi bài giảng, tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn là những đổi mới nổi bật trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay ở Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng viên    

Đổi mới đồng bộ công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo cho cán bộ, đảng viên ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư chi bộ, Trưởng Trạm Y tế xã Hoàng Khai (Yên Sơn) cho biết, nếu như trước đây, việc xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân còn gặp nhiều lúng túng nhưng sau khi hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị, đồng chí Hà đã nhận thức được tầm quan trọng của việc chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, vai trò của bản thân trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã để làm tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng tích cực đi cơ sở, gần gũi với người dân trong thăm khám sức khỏe cho nhân dân.

Theo đồng chí Vũ Thị Kiều Trang, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tân Trào, năm 2021, chi bộ có 4 đồng chí hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị. Hiện nay, đội ngũ đảng viên là giảng viên của chi bộ có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 70%. Khi đảng viên được bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng đổi mới như hiện nay đã giúp cho cấp ủy rất nhiều trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Các đảng viên sau khi được bồi dưỡng lý luận chính trị đã chủ động hơn trong đề xuất ý kiến, tinh thần tự phê bình và phê bình thường xuyên và tự giác hơn. Một số đồng chí đã có những kiến nghị, đề xuất phù hợp, hiệu quả trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, giúp cho chi ủy chi bộ lãnh đạo sát sao hơn.

Đồng chí Đào Quang Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) nhận xét, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới theo hướng gắn với thực tiễn đã giúp cán bộ, đảng viên sau khi được học tập đã có phương pháp tiếp cận công việc khoa học, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là ý thức tự giác trong công việc, tự giác học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đảng viên sau khi được bồi dưỡng lý luận nâng lên rất nhiều. Từ đó, việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở cơ sở có trọng tâm hơn trước.

Đổi mới công tác học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị là yêu cầu và đòi hỏi khách quan nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị về tư tưởng chính trị, đạo đức. Do vậy, công tác này cần được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa theo hướng linh hoạt, thực chất, đi vào chiều sâu.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục