Khảo sát thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tại huyện Sơn Dương

- Ngày 30-5, Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Triệu Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội cùng các chuyên gia đã khảo sát tỉnh hình thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tại huyện Sơn Dương.

Đoàn khảo sát đã làm việc tại HĐND huyện Sơn Dương và thực hiện khảo sát tại xã Kháng Nhật (Sơn Dương).

Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc tại HĐND huyện Sơn Dương.

Tại các buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ về tình hình thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ở địa phương. Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND huyện và HĐND các, xã, thị trấn trên địa bàn Sơn Dương đã có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng lên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Hoạt động giám sát của HĐND đã có tác dụng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương.

Các ý kiến phát biểu cũng tập trung nêu rõ về những điểm chưa phù hợp trong các quy định trước đây về hoạt động giám sát các cấp trong thời gian qua, một số cuộc giám sát, nội dung giám sát còn chồng chéo, dẫn đến khó khăn cho cơ sở….Đồng thời cho rằng để nâng cao hơn nữa hoạt động giám sát cần thực hiện giám sát chuyên đề, giám sát chuyên sâu, thực hiện lồng ghép các cuộc giám sát cùng nội dung để để tránh chồng chéo, giảm thời gian, số cuộc giám sát nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao.

Đoàn khảo sát làm việc tại thôn Lẹm, xã Kháng Nhật (Sơn Dương).

Đoàn khảo sát cơ bản đồng tình với ý kiến phát biểu của các đại biểu và đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tại tỉnh Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. Từ thực tiễn của địa phương, cũng như những thuận lợi, vướng mắc được trao đổi tại các buổi làm việc là cơ sở để đoàn khảo sát tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật trong thời gian tới đảm bảo phù hợp hơn, phát huy được hiệu quả cao nhất trong hoạt động giám sát, góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục