Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp

- Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có những đặc thù riêng và yêu cầu sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải linh hoạt, sáng tạo để đảm bảo chất lượng. Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ trong doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 129 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 5 nghìn đảng viên. Trong đó có 62 tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp. Do đặc thù, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đa lĩnh vực, địa bàn hoạt động rộng, địa điểm làm việc không tập trung, thời gian làm việc theo ca, kíp… đã tác động đến chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần May Tuyên Quang LGG.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết: Đảng ủy khối  tập trung chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt theo Đề án 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn Đảng bộ khối. Đồng thời, chú trọng và nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trong đó, quan tâm cách thức tổ chức, điều hành, xây dựng nghị quyết.

Cùng với đó, đầu năm 2022, căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát và việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã có kế hoạch củng cố các chi bộ, đảng bộ có mặt còn hạn chế về công tác xây dựng Đảng. Theo đó, Đảng ủy khối đã thành lập các đoàn công tác thực hiện rà soát, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi, đảng bộ cơ sở trong việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, nghị quyết, quy định của Đảng ủy khối; việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ và nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề… Sau thời gian giám sát, một số cơ sở đảng như: Đảng bộ Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang, Chi bộ Công ty cổ phần Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi, Chi bộ Công ty cổ phần Khảo sát thiết kế Tuyên Quang, Chi bộ Mỏ sắt cán thép, Chi bộ Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Trúc Lâm… đã khắc phục được tồn tại hạn chế, thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong các hoạt động ở đơn vị.

Đảng bộ khối cũng duy trì và thực hiện nghiêm túc việc cấp ủy viên, cán bộ công chức chuyên trách cơ quan Đảng ủy khối dự sinh hoạt tại các chi bộ. Đồng thời dự sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến đối với các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Bên cạnh sinh hoạt chi bộ thường kỳ, các buổi sinh hoạt chuyên đề cũng được Đảng ủy khối chú trọng. Trong đó, để khắc phục tình trạng một số chi bộ, nhất là ở một số doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn chưa tổ chức hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy khối đã có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyện đề năm 2022 nhằm định hướng và gợi ý các chuyên đề để các chi bộ lựa chọn tổ chức sinh hoạt cho phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Đảng ủy khối dự sinh hoạt chi bộ trực tuyến với các chi, đảng bộ cơ sở.

Từng tổ chức Đảng cũng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò của chi bộ trong doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phẩm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ 232 cho biết: để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, hàng tháng, cấp ủy đều chủ động xây dựng kế hoạch để đảng viên chủ động sắp xếp công việc; đồng thời bố trí công việc phù hợp cho đảng viên, đảm bảo thời gian tham gia sinh hoạt chi bộ mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất, kinh doanh.         

Đồng chí Phạm Xuân Hưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang chia sẻ: Chi bộ mới thành lập đầu năm 2022, hiện nay có 9 đảng viên. Ngay sau khi thành lập, chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Chi bộ. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chi bộ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các tổ chức có liên quan. Chi bộ đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thông qua các buổi sinh hoạt giúp đảng viên nắm vững chủ trương, định hướng, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của Đảng uỷ khối, nhất là công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trong sinh hoạt, việc đánh giá kết quả, vai trò lãnh đạo của chi bộ được gắn với hoạt động chuyên môn của công ty và từng đảng viên gắn với ý thức, ý chí xây dựng doanh nghiệp.

Việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã và đang tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần lao động, sáng tạo góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục