Nhân lên sức mạnh của Đảng

- Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của Đảng và của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy cao nhất tính tập trung dân chủ của Đảng. Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã chú trọng lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Qua đó phát huy sức mạnh của tổ chức cơ sở Đảng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Xác định rõ chức trách, thẩm quyền của tập thể và cá nhân

Các cấp ủy trong tỉnh đã cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và mỗi cá nhân. Đồng thời ban hành nhiều văn bản xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của tập thể và cá nhân.

Đảng bộ huyện Yên Sơn nhiều năm qua luôn coi công tác lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nhiệm vụ xuyên suốt, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng luôn phải rà soát, sửa đổi và hoàn thiện Quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với thực tiễn và những thay đổi về nhân sự, tổ chức, cán bộ. Trong quy chế làm việc quy định cụ thể những việc, vấn đề cần phải đưa ra tập thể thảo luận, quyết định và chịu trách nhiệm; những việc cá nhân, trong đó có người đứng đầu được đề xuất hoặc quyết định, chịu trách nhiệm về đề xuất, quyết định của mình, làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực của tập thể, cá nhân. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, ở nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết và thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, góp phần chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm. Thậm chí đây còn là giải pháp hiệu quả để giám sát chéo đối với người đứng đầu, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH.

Đồng chí Vũ Văn Sỹ (người đứng hàng sau, bên phải) Chủ tịch UBND xã Yên Phú (Hàm Yên) đi cơ sở, nắm tình hình làm đường bê tông nông thôn.

Đảng bộ xã Tứ Quận nhiều năm qua luôn đặt nguyên tắc này lên hàng đầu trong công tác lãnh đạo. Nhờ vậy, việc nắm bắt tình hình ở cơ sở được kịp thời. Cán bộ, công chức, đảng viên từ xã đến thôn được phân công đảm nhiệm công việc cụ thể, được phụ trách chi bộ, phụ trách thôn và phụ trách đến hộ gia đình, nên bất kể việc gì phát sinh ở thôn, cán bộ thôn, xã đều nắm bắt kịp thời để báo cáo lên cấp trên, không để bị động. Các nhiệm vụ đều được thống nhất trong Thường trực Đảng ủy xã, Ban Thường vụ Đảng ủy rồi đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến góp ý của BCH Đảng bộ xã. Sau đó từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy xã đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. Điển hình như vừa qua khi Hội đồng nghĩa vụ quân sự của xã triển khai rà soát thanh niên đủ độ tuổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự vào năm 2024, Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã chỉ đạo bí thư chi bộ, trưởng thôn, thôn đội trưởng nắm chắc thanh niên đi làm ăn xa, đi học trong độ tuổi đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự để thông báo có mặt tại địa phương theo quy định. Các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự của xã cũng xuống từng thôn để vận động, nắm tình hình. Nhờ đó, công tác vận động thanh niên trong độ tuổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đều diễn ra thuận lợi.

Tại các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nguyên tắc này cũng được chú trọng trong lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phẩm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Đường bộ 232 chia sẻ, BCH Đảng bộ công ty có 5 đồng chí, mỗi đồng chí được phân công phụ trách một lĩnh vực, khu vực cụ thể. Khi được phân công đồng chí đó được toàn quyền giải quyết và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công. Các đồng chí trưởng phòng chuyên môn cũng được giao quyền về lĩnh vực của phòng và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc công ty về các quyết định, kết quả công việc. Trong lãnh đạo thực hiện các công việc của công ty từ công tác tài chính, đấu thầu, mua sắm các trang thiết bị, máy móc đến công tác nhân sự đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận và nhất trí cao trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ sau đó mới triển khai đến cán bộ, nhân viên và người lao động trong công ty.

Ở những tổ chức đảng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đã giúp chi bộ lãnh đạo thuận lợi, phát huy được tinh thần, trách nhiệm tiên phong của đảng viên. Đồng chí Ngô Thế Cát, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Liềm, xã Thượng Lâm (Lâm Bình) cho biết, thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhiều việc khó của chi bộ đã thực hiện hiệu quả như hỗ trợ cho hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, được hỗ trợ làm nhà ở. Điển hình nhất là chi bộ phân công mỗi đảng viên phụ trách 2 hộ nghèo. Hiện toàn thôn có 50 hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Nhiều hộ nghèo được đảng viên tích cực giúp đỡ, xã hội hóa vận động hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ ngày công làm nhà ở, dự kiến hết năm nay thôn sẽ có 44 hộ thoát nghèo.

Quan tâm xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc

Bên cạnh những kết quả rõ rệt trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên thực tế, việc thực hiện nguyên tắc này ở một số nơi vẫn còn hạn chế. Điều này có thể thấy ở những vụ án, vụ việc thời gian qua, cán bộ lãnh đạo, công chức, một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên bị xem xét kỷ luật, thậm chí bị khởi tố, đưa ra xét xử. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những sai phạm đó là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nhầm lẫn giữa thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Sơn, để thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp ủy các cấp cần quan tâm xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để thực hiện và giám sát có hiệu quả việc thực hiện nguyên tắc này, trong đó cần quy định rõ công việc nào phải do tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan bàn bạc, quyết định, công việc nào do người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan giải quyết. Đây chính là giải pháp cốt lõi, quan trọng nhất nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bên cạnh đó cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên; xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình, phê bình, kiên quyết chống các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đồng thời mỗi cá nhân dù được giao quyền theo chế độ thủ trưởng cũng phải ý thức rõ mình là một cá nhân trong tập thể lãnh đạo và tôn trọng sự lãnh đạo của tập thể, của cấp trên, thường xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh, nghiêm khắc "tự soi, tự sửa".

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục